Sverigefinska förskolan i Södertälje

Gamla Enhörnavägen 4
15152 Södertälje

Tel. 08-55041400

svefiforskolan@telia.com

FaceBook

Senaste fotona

Vanhempaintoimikunta/ Föräldrasamrådet

Vanhempaintoimikunta

Esikoulussamme toimii vanhempaintoimikunta, joka on avoin kaikille esikoulun vanhemmille osallistua. Vanhempaintoimikuntaan valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja jäseniä. Kokouksia meillä on keskimäärin pari kertaa lukukaudessa esikoulullamme.

Vanhempaintoimikuntamme tehtäviä ovat:

- Koota esikoulun vanhempia yhteen

- Tarjota vanhemmille keskustelufoorumi

- Toimia vanhempien vaikutuskanavana

- Edistää kodin ja esikoulun kumppanuutta ja yhteistyötä

- Edistää lasten hyvinvointia

- Kehittää leikkitiloja sekä sisällä että ulkona

Kaipaamme lisää jäseniä vanhempaintoimikuntaamme. Haluatko sinä työskennellä lastemme parhaaksi? Ota yhteyttä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajaan Caritaan (carita.berggren@yahoo.se).

Föräldrasamrådet

På vår förskola verkar ett föräldrasamråd och det är öppet för alla föräldrar att delta. Till föräldrasamrådet väljs ordförande, sekreterare och medlemmar. Vi samlas för möte i genomsnitt två gånger per termin på förskolan.

Föräldrasamrådets uppgifter:

- Samla förskolans föräldrar

- Erbjuda ett samtalsforum åt föräldrarna

- Vara föräldrarnas påverkansforum

- Främja hemmets och förskolans kompanjonskap och samarbete

- Främja barnens välbefinnande

- Utveckla lekutrymmen inomhus och utomhus

Vi behöver fler medlemmar till föräldrasamrådet. Vill du arbeta för barnens bästa? Ta kontakt med föräldrasamrådets ordförande Carita (carita.berggren@yahoo.se).