Sverigefinska förskolan i Södertälje

Gamla Enhörnavägen 4
15152 Södertälje

Tel. 08-55041400

svefiforskolan@telia.com

FaceBook

Senaste fotona

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Södertäljen ruotsinsuomalainen esikoulu/Sverigefinska förskolan i Södertälje

Etnokultura AB

Katja Leffler Peura VD

katja.peura@telia.com

Org.nr: 556958-6935

svefiforskolan@telia.com

 

Kärpät, Ketut ja Karhut / Vesslorna, Rävarna och Björnarna 

Gamla Enhörnavägen 4. 151 52 Södertälje. Puh./Tel. 08-55041400.